Okrašlovací spolek v Potštejně, o.s.

Nadcházející události:

 

Obsah článku:

Informace a pozvánka

Rádi bychom pokračovali v užší spolupráci se zastupiteli i spolky

Vážený pane starosto,

 

dovolte, abych vás stručně informoval o aktivitách Okrašlovacího spolku v Potštejně. Ve dnech 6. a 7. dubna jsme:

1. provedli jarní úklid plážičky Pod Lipami, zejména zlikvidovali, co přinesla řeka v zimě,

2. v rámci akce "Ukliďme Česko!" jsme přijali pozvání spolku PRO z Brné a spolu jsme uklidili prostor kolem komunikace od rybníčku v Brné po studánku poblíž Diblíkovy hájovny (nasbírali, roztřídili a do sběrného dvora předali několik pytlů odpadu),

3. Na Městečku jsme vysázeli záhon macešek a vyčistili kašnu, včetně ucpaného přepadu.

 

Na následné schůzce naši členové projevili zájem o další zlepšování pořádku v obci s tím, že bychom měli navázat na společnou vycházku se zastupiteli, která se konala 19.9. loňského roku. Projednané podněty na zlepšení vzhledu obce jsou v příloze.

Dovoluji si požádat, vážený pane starostu, o navržení termínu vycházky se zastupiteli, na které bychom zhodnotili, co se podařilo zlepšit, popřípadě uplatnili nové podněty. Domníváme se, že tato akce by měla proběhnout ještě v průběhu dubna, popř. v květnu, aby byl čas na to realizovat přijatá opatření ještě do letní sezóny.

 

Děkujeme za  dosavadní spolupráci a očekáváme váš návrh.

Krásné jarní dny přeje

S. Hlinka, jednatel OSP